POLITYKA PRYWATNOŚCI

>> OSTATNIO MODYFIKOWANA: 15 lutego 2017 roku

Polityka Prywatności (“Polityka”) określa zasady, według których nomaddict.pl zbiera, używa, przetrzymuje oraz udostępnia dane otrzymane od korzystającego ze Strony Użytkownika. Polityka stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna akceptacji Polityki. Polityka dotyczy Strony oraz wszelkich prac wykonywanych na zamówienie Użytkownika przez Autorów.

> Informacje Ogólne

Jedynie Administratorzy są upoważnieni do obsługiwania strony www.nomaddict.pl (“Strona”, “nomaddict.pl”). Nomaddict.pl to platforma, łącząca Użytkowników z Autorami. Pracą Autorów jest tworzenie spersonalizowanych Planów Podróży na własny użytek Użytkownika. Strona działa zgodnie z Dyrektywą  UE dotyczącą Ochrony Danych Osobowych z 1995 roku. Zbiory danych prowadzone przez Administratorów, zostały zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administratorzy zbierają i przetwarzają dane Użytkownika w sposób nienaruszający jego praw, wyłącznie na własny użytek. Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie zgody na jego warunki przed podaniem informacji osobowych. Użytkownik, który nie zgadza się z Regulaminem, proszony jest o zaprzestanie korzystania ze Strony. Kontynuowanie użytkowania Strony przez Użytkownika mimo braku zgody jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

Chcemy aby nasza Polityka Prywatności była dla Użytkowników przejrzysta i zrozumiała. Prosimy o kontakt w razie niejasności.

> Kiedy Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych

Użytkownik podaje swoje dane osobowe z własnej woli podczas gdy: wysyła wypełniony Kwestionariusz, dokonuje płatności za 3 Szkice Podróży lub Plany Podróży (Kompas, Mapa, Nawigacja), zapisuje się na listę odbiorców newslettera, kontaktuje się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz wszelaki możliwy sposób. W pozostałych przypadkach, Użytkownik ma prawo do użytkowania Strony w sposób anonimowy.

> Rodzaj przekazywanych danych osobowych

Użytkownik w sytuacjach wymienionych powyżej wysyła: swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, wiek, język, płeć, kraj zamieszkania oraz inne dane, które dobrowolnie wysyła poprzez Kwestionariusz t.j. przewidywany budżet, miesiąc wyjazdu oraz inne.

Nomaddict ma prawo do rejestrowania danych, które nie są personalne bez uprzedniego pytania o zgodę Użytkownika w celach statystycznych oraz technicznych. Są to między innymi: informacje o stronach, które przegląda Użytkownik, jego lokalizację, adres IP, czas trwania sesji, wykorzystywane urządzenie i inne.

> Cele, w jakich dane personalne mogą być zbierane i przetwarzane

Administratorzy zbierają oraz przetwarzają dane osobowe Użytkowników wyłącznie na użytek własny lub w celu polepszenia obsługi Użytkownika, a także w celu zawarcia oraz wywiązania się z Umowy oraz optymalnej personalizacji zamówień. Otrzymane informacje są przechowywane z zachowaniem poufności oraz środków bezpieczeństwa. Dane personalne nie są upowszechniane, udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane w celach komercyjnych innych niż wynikające z Umowy. Użytkownicy mają prawo do wglądu, zmiany oraz wycofania swoich danych w każdym momencie. Administratorzy mają prawo odmówić wycofania danych w przypadku nie stosowania się do Regulaminu, jeżeli dostęp do nich jest nieodzowny do wyjaśnienia problematycznej sprawy.

> Zmiany w treści Polityki

W przypadku zmiany Polityki, Administratorzy zobowiązani są do aktualizacji daty ostatniej modyfikacji Polityki oraz poinformowania Użytkowników na Stronie.

> Środki bezpieczeństwa

Mimo zastosowania możliwie dużych środków bezpieczeństwa wymienionych w Regulaminie, Administratorzy nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa danych, wysyłanych przez Internet oraz przechowywanych na elektronicznych nośnikach danych. Niemniej jednak, dane personalne Użytkowników nie są i nie będą wysyłane do żadnego kraju/terytorium spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli cechuje się on niższymi standardami ochrony danych osobowych. Wgląd osób trzecich do danych osobowych Użytkowników jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nakazu sądowego.

> Kontakt z Użytkownikiem

Administratorzy Strony skontaktują się z Użytkownikiem poprzez wiadomość elektroniczną, wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mail w celu poinformowania go o wszelkich potrzebnych informacjach oraz aktualizacjach dotyczących ich zamówienia, odpowiedzi na zapytania, poinformowania o nowych produktach oraz funkcjach Strony. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec otrzymywania tychże wiadomości, co może wyrazić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie pod linkiem: https://nomaddict.pl. Strona może korzystać z pomocy podmiotów trzecich w celu wysyłki newslettera oraz przeprowadzania sondaży.

> Odsyłacze do zewnętrznych witryn

Strona może zawierać odsyłacze do witryn nie będących częścią Strony oraz materiały reklamowe podmiotów niezwiązanych bezpośrednio ze Stroną. Administratorzy Strony zalecają zapoznanie się z polityką ochrony danych, praktykowaną przez omawiane podmioty trzecie, za których działania Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Niniejsza Polityka odnosi się wyłącznie do danych personalnych otrzymywanych oraz przetwarzanych przez nomaddict.pl.

> Płatności

W celu otrzymania 3 Szkiców Podróży oraz Planów Podróży, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności elektronicznej poprzez system płatności elektronicznych PayPal. Płatność odbywa się na zewnętrznym serwerze dostawcy usługi. Użytkownik nie podaje żadnych danych związanych z jego środkami płatniczymi, w tym kart płatniczych na Stronie. Na stronie PayPal dostępny jest regulamin usługi płatniczej wraz z polityką prywatności operatora, informująca o sposobie, w jaki przebiega płatność oraz ochronie danych.

> Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Administratorzy mogą otrzymywać informację z plików cookies. Tzw. ciasteczka to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Nomaddict.pl używa plików cookies w celu ulepszenia oraz uproszczenia swoich usług internetowych oraz dostosowania się do preferencji Użytkownika. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przekazywanie plików. Powinien mieć jednak na uwadze, iż może mieć to wpływ na funkcjonowanie Strony.

> Przestrzeganie Aktu Ochrony Danych Osobowych Dzieci w Internecie

Ochrona prywatności dzieci korzystających z Internetu jest dla nomaddict.pl bardzo istotna. Z tego też powodu, Administratorzy nigdy nie zbierają ani nie przechowują danych osób poniżej trzynastego (13) roku życia.

> Akceptacja Regulaminu

Korzystając ze Strony. Użytkownik wyraża zgodę na zasady wyrażone w Polityce oraz Regulaminie. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik proszony jest o zaprzestanie jakiegokolwiek korzystania ze Strony.

> Kontakt

W razie pytań i niejasności dotyczących Polityki, Użytkownik może skontaktować się z Administratorami poprzez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: https://nomaddict.pl/kontakt/ lub wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio pod adres: tomek@nomaddict.pl lub monika@nomaddict.pl